Vis meny menu

Service og reparasjon av heiser

På heis, som på andre tekniske innretninger, er det forebyggende vedlikeholdet av stor betydning for driftsstabilitet og driftskostnader. Euro-Heis AS tilbyr solide fagbaserte vedlikeholdsavtaler, basert på bruksintensitet og anbefaling fra offentlige myndigheter.

 

Vi har systemer for oppfølging og dialog

Et viktig element i vårt serviceprogram er dialogen med heiseier. Årlig gis det rapporter over heisens tekniske status og med innspill til tiltak som kan være fordelaktige for heiseier. Dette skaper trygghet og forutsigbarhet.

En heis ute av drift medfører i de fleste tilfeller til ulemper for brukere og ekstraarbeid for den som er ansvarlig for heisen. Ekspeditt oppfølging og dialog er derfor viktig, dette er forhold Euro-Heis AS er svært fokusert på. Vi har, med støtte fra Norsk Forskningsråd, utviklet et elektronisk serviceprogram som setter oss i stand til å utnytte all den informasjon som finnes om heisene og deres historikk. Det gjør oss i stand til å gjøre utbedringer på en meget effektiv måte. Dette sammen med fagarbeidere med lang fartstid fra mange ulike produsenter, har gjort at vi i flere offentlige konkurranser er blitt rangert som firmaet med bredest fagkunnskap og best organisering av servicevirksomheten.

 

Robust teknologi for overvåkning av heisen

Vårt serviceprogram inneholder også muligheten for overvåkning av heisen. Via GSM basert teknologi vil en innesperret person komme i kontakt med Vaktsentralen og vi kan rykke ut umiddelbart til heisadressen. Alle heiser skal kontrolleres av et teknisk kontrollorgan, ofte omtalt som «Heiskontrollen» hvert annet år. Kontrollen fokuserer på sikkerhetsutstyret til heisen. Det er heiseiers ansvar å sørge for at feil og mangler fra slike kontroller blir utbedret. Men, det er viktig å vurdere heisens driftsmessige tilstand samtidig, slik at man samkjører utbedringer for både sikkerhet og drift. Her kan Euro-Heis AS være en god sparringspartner.

arrow_upward