Vis meny menu

Modernisering eller utskiftning av heis

Tommelfingerregelen er at en betydelig oppgradering av heisen er nødvendig etter 20 års drift, selvfølgelig med store variasjoner i forhold til driftsintensitet, vedlikehold og kvalitet på opprinnelig utstyr.

Lang erfaring med modernisering av heiser

Som regel er det noen komponentgrupper, som eksempelvis elektrisk styring og dører, som skaper driftsproblemer. Resten av heisen kan være lite slitt og ha mange års restlevetid. Da er oftest en modernisering beste løsning. Vi har utført hundrevis av slike prosjekter og vet nøyaktig hva som er beste løsning.

Full utskiftning av hele heisanlegget har vært en vanlig løsning, men trenden skifter mot større skepsis til løsningen. Løsningen er lite miljøvennlig og gir heller ikke lengre levetid enn en modernisering. Men, full utskiftning vil være riktig valg i en del tilfeller. Særlig der ny funksjonalitet som automatiske dører kan bidra til enklere bruk. Euro-Heis AS samarbeider med en fransk leverandør som er spesialist på å produsere heiser som utnytter den eksisterende heissjakten optimalt. På vårt kontor kan vi vise frem to slike løsninger.

arrow_upward