Vis meny menu
Pålegg fra Heiskontrollen

Pålegg fra Heiskontrollen

Pålegg fra Heiskontrollen

”Heiskontrollen” skal ved kontroller avklare om en heis har et sikkerhetsnivå som tilfredsstiller dagens praktisering av regelverket. Enkelt forklart kan et eldre heisanlegg få slitasje som går på sikkerheten løs og som må utbedres. I tillegg kan nye regelverk bli gitt tilbakevirkende kraft og/eller at praktiseringen av regelverket har blitt innskjerpet. Dette kommer ofte frem i såkalte HO-meldinger.

Siste HO-melding kom i 2008. En god del krav til utbedringer kom, hvor kravet til å installere kupédør var en av de største sakene. Heiser uten kupédør og hastighet over 0,63 m/s skal nå normalt ha kupédør, noe som helt klart er fornuftig ut fra sikkerhetsmessige årsaker. Det er registrert flere dødsfall opp gjennom årene. En god del andre, og omfattende krav, ble også tatt inn i HO-meldingen.

Euro-Heis AS har lang erfaring i utbedringer av pålegg fra ”Heiskontrollen”. Vi utfører både små og store oppdrag av denne typen til avtalte forhåndspriser. Man skal imidlertid være svært oppmerksom på at en del utbedringer kan bli meget omfattende, og må vurderes opp mot anleggets generelle tilstand. Hvis ikke kan man risikere å utføre arbeider, som man i liten grad får noe igjen for senere, om heisen da må moderniseres. Euro-Heis AS bistår heiseier i vurderingen av heisens tekniske tilstand, kommer med prissatte løsningsforslag, slik at langsiktige investeringer kan vurderes opp mot påleggene man har mottatt av ”Heiskontrollen”. Euro-Heis AS utarbeider normalt slike tekniske statusrapporter uten kostnad for kunde, ta kontakt om det er av interesse at vi gjennomgår ditt heisanlegg.

Vi vil til slutt påpeke viktigheten av å forholde seg til de tidsfrister som ”Heiskontrollen” setter for utbedringer. Når det gjelder feil/mangler med stor sikkerhetsrisiko, blir det gitt kort frist. Og, oversitter man fristen, kan man i ytterste konsekvens risikere at kontrolløren kommer tilbake og stenger heisen. Vi nevner dette, da det er slik at en god del av utbedringene, innebærer produksjon av utstyr med mange ukers leveringstid.

Lovverket er ellers krystallklart, det er og blir heiseierens ansvar at anlegget er i forhold til regelverkene som gjelder. Ignorering av dette kan få alvorlige konsekvenser om en ulykke skulle oppstå.

arrow_upward